AAF2050000編制試算表官職等查詢作業
 
簡任比例: 委任比例:
總員額數: 扣除員額數: 實際試算員額數:
目前累計員額數:0       
 職務列等員額數主管人數
 
[ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 頁數: [0/0 ]